Tieteellä todistettua

Julkaisut ja koulutustemme tausta
Suomen Mentoritiimin valmennusten taustalla on kokemus ja tieteellinen tutkimus. Jotta voimme tuottaa aitoa hyötyä, toimintakykyä ja tehokkuutta, olemme varmistaneet, että koulutuksellamme on tieteellistä näyttöä, mutta myös käytännön kokemukseen perustuvaa todistettavuutta.
Kansainvälinen tutkimustyö, ja kenttätyöstä saatu näyttö, antavat Suomen Mentoritiimille edelläkävijän aseman. Tuomme kotimaan tarpeisiin tuoreimman osaamisen mielen valmentamisesta haastavissa tilanteissa. Kaikki tekemisemme perustuu pitkään kokemukseen alan parhaimmistoon kuuluvien tutkijoiden kanssa.
Image
Artikkelit ja julkaisut
Kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset

Virta Sirpa & Harri Gustafsberg (2018). Innovation Management in Police Organisation. University of Tampere, Police University College of Finland. No SCE 4 (2018): Innovations in Law Enforcement – Implications for practice, education and civil society

Judith Pizarro Andersen, PhD, Paula Maria Di Nota, PhD, Brett Beston, PhD, Evelyn Carol Boychuk, MSc, Harri Gustafsberg, PhD, Steven Poplawski, BA, and Joseph Arpaia, MD (2018). Reducing Lethal Force Errors by Modulating Police Physiology. Journal of Occupational and Environmental Medicine: October 2018 – Volume 60 – Issue 10 – p 867–874 doi: 10.1097/JOM.0000000000001401

Andersen, J. P., & Gustafsberg, H. (2016). A training method to improve police use of force decision making: A randomized controlled trial. Journal of Police Emergency Response. Open Access: DOI: 10.1177/2158244016638708

Andersen, J. P., Papazoglou, K., Gustafsberg, H., Collins, P. I., & Arnetz, B. B. (2016). Mental preparedness training (FBI Bulletin). FBI Law Enforcement Bulletin.

Andersen, J. P, Papazoglou, K., Koskelainen, M., Nyman, M., Gustafsberg, H., & Arnetz, B. B. (2015). Applying resilience promotion training among Special Forces police officers. Journal of Police Emergency Response. Open Access: DOI: 10.1177/2158244015590446.

Andersen, J. P., Papazoglou, K., Nyman, M., Koskelainen, M., & Gustafsberg, H. (2015). Fostering resilience among police. Journal of Law Enforcement. Open Access.

Judith P. Andersen, PhD, Psychology Assistant Professor, University of Toronto; Harri Gustafsberg, Chief Inspector, Finnish Police, MSc; Markku Nyman, Psychologist in Finnish Police, MSc; Mari Koskelainen, Clinical Psychologist & Lecturer in Police University College of Finland, DClinPsy; Konstantinos Papazoglou, Psychology PhD Candidate, University of Toronto & former Police Captain in Hellenic Police. The essential role of mental preparedness in optimal functioning among the police: Opening a dialogue on an understanding topic by NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY DEPARTMENT OF LEADERSHIP AND MILITARY PEDAGOGY SERIES 2: NO. 16 (2015)

Harri Gustafsberg & Markku Nyman / Poliisiammattikorkeakoulu.(2015). Mielen valmentamisella optimaaliseen suoritukseen. MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU JOHTAMISEN JA SOTILASPEDAGOGIIKAN LAITOS JULKAISUSARJA 2: ARTIKKELIKOKOELMAT NO. 16 (2015)

 
iPREP
Valmennusmenetelmän taustaa

Harri Gustafsbergin kehittämää ja käyttämää valmennusmenetelmää tutkitaan parhaillaan Toronton Yliopiston HART-laboratorion tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Tutkimuksessa pyritään todentamaan erittäin vaativan työn psyykkisiä ja fysiologisia muutoksia ja sitä, miten muutoksiin voidaan vaikuttaa positiivisesti. Kansainväliseen valmennusohjelmaan ja artikkelijulkaisuihin voi tutustua osoitteessa: proresilience.org

iPREP is a training program developed through research by Dr. Judith Andersen at the University of Toronto and application by Police Expert Harri Gustafsberg, Finland. The program, based on scientific findings and police field tests, is tailored to improve performance through a series of mental and physical training techniques. Through a combination of lecture, exercises, and Reality Based Training, students will be exposed to increasing stress factors in order for them to practice specific methods of maximizing their performance. Using advanced training aids, students will learn how to stabilize their heart rate and breathing, and apply visualization techniques that optimize performance during stressful encounters.

i
PREP is a practical, reality based program designed to enhance student learning. Students practice controlling their stress responses while engaging in scenarios tailored to their occupational exposures. Results from police field tests indicate that controlling stress responses, such as heart rate and breathing, directly improves decision making. Responsibility and accountability are extremely important when it comes to enforcement agencies. Training your officers to make better decisions will, in-turn, reduce liability for your service overall.