Harri Gustafsberg ja tiimi

Koulutamme parempia päätöksiä ja toimintakykyä

Harri Gustafsberg

FT, HTM
Harri Gustafsberg
"Valmentajalla tulee olla rankka kokemuksellinen perusta, vahva tieteellinen perehtyneisyys, sekä kyky vaikuttaa valmennettaviin."

Harrin kokemuksellinen tausta on kivenkova. Harri työskenteli Poliisin valmiusyksikkö Karhussa yli 20 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta kouluttajana ja operatiivisena johtajana. Hän lopetti yksikössä elokuussa 2014.

Harri on henkistä suorituskykyä valmentava, tutkiva ja kehittävä filosofian tohtori (FT) ja turvallisuusjohtamisen maisteri (HTM) Lisäksi Harri on tietokirjailija ja palkittu yrityspuhuja.

"Kun en löytänyt tarpeeksi uskottavaa valmentajaa, joka todella ymmärtää miten kehitettään kykyä toimia paineen alla ja menetelmää miten henkistä suorituskykyä vahvistetaan, päätin perehtyä aiheeseen itse. Matkani ei päättynyt väitöstutkimukseen, vaan se jatkuu edelleen."

Harrin käyttämä ja kehittämä valmennusmenetelmä Mind Coach®, kiinnostaa laajasti. Se on kokemuksellisesti happotestattu, tieteellisesti tutkittu ja vahvistettu menetelmä. Harri Gustafsberg, Ph.D., iPREP Co-Creator and Coaching Strategist kuuluu Toronton Yliopiston HartLab tutkimus- ja kehittämistiimiin.

Esikoisteos "Mielen valmentamisella optimaaliseen suoritukseen" ilmestyi 2014. “Tilannetaju, päätä paremmin” Työpsykologian tohtori Helena Åhmanin kanssa julkaistiin syyskuussa 2017, kirja palkittiin Ekonomiliiton busineskirjallisuus tilaisuudessa pääpalkinnolla.”Do people get shot because some cops Panic?” julkaistiin 2018 ja Karhuryhmä julkaistiin lokakuussa 2019.

Katso Harrin julkaisut ja kirjalliset tuotokset »
Harri Gustafsberg ja Karhuryhmä

Opi Harri Gustafsbergin kanssa

Karhuryhmän tarpeista syntynyt verkkovalmennus

Kuvittele miltä tuntuisi, jos sinulla olisi kyky hallita stressiä kuin ammattilainen.
Haasteet ja kuormitus tuottaisivat oppimista ja vahvistumista.

Karhuryhmän entisen operatiivisen johtajan, tohtori Harri Gustafsbergin, verkkovalmennus kehittää stressinhallinnan taitoja ja rakentaa resilienssiä.

Aloita tieteellisesti tutkittu valmennus jo tänään.
Opi karhuryhmällä käytettyjä menetelmiä ja maksimoi potentiaalisi.

Tutustu lisää tästä

Teemu Karppinen

BBA
Teemu Karppinen
"Valmentajan kokemuksen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Tueksi tarvitaan tutkittua tietoa, kokonaisuuden hahmottamista sekä aitoa vuorovaikutusta."

Teemu on Suomen Mentoritiimi Oy:n koulutuksista vastaava johtaja sekä henkisen ja fyysisen suorituskyvyn vahvistamiseen, stressinhallintaan, itsensä johtamiseen sekä aikaansaamiskyvyn parantamiseen erikoistunut ammattivalmentaja.

Hän on valmentanut yli 14 vuotta ja hänellä on kaiken kaikkiaan jo yli 10 000 valmennusta takana. Teemun suosituille valmennuksille on ottanut osaa jo satoja eri alojen ammattilaisia mm. suuryritysten johtajia, huippu-urheilijoita ja valmentajia. Hän on valmentanut paljon eri organisaatioissa Suomessa ja ulkomailla niin johtoryhmiä kuin henkilöstöjä.

Teemu on kouluttanut yhdessä Harri Gustafsbergin (PhD) yli 100 stressinhallinnanvalmentajaa Suomeen. Kyseessä on Harrin iPREP (International Professional Resilience & Efficiency Program) stressi- ja resilienssi-valmennusmenetelmään pohjautuva koulutus.

Liiketalouden Merkonomi ja Tradenomi tutkintojen lisäksi Teemu on Mind Coach® Certified Trainer, MB-Master Coach ja TL-Personal Trainer.

Teemun valmennusfilosofian mukaan menestys on hyvinvoivan organisaation sivutuote. Toisin sanoen organisaation tasonnosto alkaa yksilön tasonnostosta, jonka kolme tärkeintä elementtiä ovat vahva henkinen, fyysinen, sosiaalinen hyvinvointi ja suorituskyky.

Lue lisää Teemusta

Judith P. Andersen

Ph.D
Judith Andersen

Professori Andersen on terveyspsykologi, joka väitteli psykologian tohtoriksi Kalifornian yliopistosta Irvinestä. Hän suoritti väitöskirjansa jälkeiset postdoctorial-opintonsa Cornellin yliopistossa.

Professori Andersen on erikoistunut stressiin liittyvien henkisten ja fyysisten ongelmien psykofysiologiaan. Hänellä on kahden vuosikymmenen kokemus vakavalle ja krooniselle stressille altistuneiden henkilöiden ja ryhmien, esimerkiksi sotilaiden ja poliisien, kanssa työskentelystä.

Tällä hetkellä professori Andersen toimii apulaisprofessorina psykologian osastolla Toronton yliopistossa. Hän on tutkimus- ja kehittämistiimin johtaja Toronton yliopiston HART-laboratoriossa (Health Adaptation Research on Trauma).

Professori Andersen on tehnyt yli 50 stressiä, resilienssiä ja terveyttä koskevaa tutkimusjulkaisua. Hän toimi vuosina 2014 ja 2016 Kanadan hallituksen neuvoa-antavissa komiteoissa, joissa käsiteltiin vakavan stressin terveysvaikutuksia julkisen alan turvallisuustyöntekijöihin ja sotilaisiin.

Andersenin meneillään oleviin tutkimusprojekteihin kuuluu terveyden ja suorituskyvyn muutosten mittaus poliisin ja erikoisjoukkojen resilienssivalmennuksessa Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Lisäksi hän työskentelee räätälöidäkseen näyttöön perustuvia resilienssiohjelmia eri sektoreiden ensivasteyksiköille.

Joseph P. Arpaia

MD
Joseph Arpaia

Tohtori Arpaia on kemian kandidaatti Kalifornian Caltech-yliopistosta (California Institute of Technology) ja lääketieteen tohtori Kalifornian yliopistosta Irvinestä.

Hän on psykiatrian erikoislääkäri, jolla on yli 20 vuotta ollut yksityisvastaanotto Oregonin Eugenessa.

Tohtori Arpaia on erikoistunut auttamaan ihmisiä käsittelemään tehokkaammin stressiä ja siihen liittyviä tiloja. Hän on kehittänyt systemaattisen ja tehokkaan stressin vaikutuksia lievittävän ja ihmisten resilienssikykyä paineen alla lisäävän metodin.

Sami Sallinen

SAFER, Mind Coach®
Sami Sallinen
"Ihminen voi sanoillaan johtaa harhaan, mutta kehon kieltä ymmärtävää hän pystyy manipuloimaan vain hetken."

Sami on turvallisuuden ja kehonkielen asiantuntija ja Kehokoodi (2019) kirjan kirjoittaja. Hänellä on pitkä ammattikokemus haastavista rikostutkinta- ja peitetoimintatehtävistä paineen alla Suomessa ja Euroopassa.

Samilla on Professional Master of Security -tutkinto ja alipäällystön virkatutkinto. Lisäksi hän on Mind Coach® Certified Trainer, joka on Harri Gustafsbergin iPREP (International Professional Resilience & Efficiency Program) stressi- ja resilienssi-valmennusmenetelmään pohjautuva koulutus.

Sami on koeponnistanut ammattitaitoaan erityisen haastavissa olosuhteissa. Hän on entinen huumepoliisi, väkivaltarikostutkija, suojelupoliisin virkamies ja hän on toiminut kansainvälisissä under cover -operaatioissa ja rikostutkintatehtävissä ympäri Eurooppaa.

Siirryttyään yritysmaailman palvelukseen Sami on työskennellyt turvallisuuden ja operatiivisten riskien parissa, sekä hyödyntänyt osaamistaan mm. myynnin, palvelun, rekrytoinnin ja erilaisten neuvottelujen parissa.

Sami on kokenut valmentaja ja puhuja. Hänen asiantunteva mutta viihdyttävä valmennustyylinsä jättää aina miellyttävän muistijäljen ja vaikuttavat tosielämän tarinat turvallisuusriskeistä ja kehonkielen tulkinnan hyödyntämisestä erilaisissa työelämän haasteissa antavat syvyyttä valmennuksiin.

Kari Jokinen

Mind Coach®, Mental training for assault leaders (Tanska)
Kari Jokinen
"Paineen alla tilannekuvan muodostaminen käy toisinaan mahdottomaksi. Asiat tulevat yllätyksenä - kuin basistin soolo."

Kari toimii Suomen Mentoritiimin valmentajatiimissä seuraavien koulutusaiheiden monipuolisena kouluttajana: stressinhallinta, resilienssi, henkinen suorituskyky ja tiimityö.

Kari on työskennellyt yli 12 vuotta valmiusyksikkö Karhussa, viimeiset vuodet ryhmänjohtajana ja operatiivisena johtajana sekä kouluttajana. Kari on jäänyt Karhusta "eläkkeelle" kesällä 2016.

Kari on kouluttanut Eurooppalaisia valmiusyksiköitä, valmiusyksikkö Karhua ja puolustusvoimien sekä rajavartiolaitoksen erikoisjoukkoja. Karin koulutustyyli on leppoisan tehokasta.

Kari Jokinen

Mind Coach®, Mental training for assault leaders (Tanska)
Kari Jokinen
"Paineen alla tilannekuvan muodostaminen käy toisinaan mahdottomaksi. Asiat tulevat yllätyksenä - kuin basistin soolo."

Kari toimii Suomen Mentoritiimin valmentajatiimissä, koulutusaiheena: stressinhallinta, resilience, henkinen suorituskyky sekä tiimityö.

Kari on työskennellyt 20 vuotta poliisissa joista 12 vuotta valmiusyksikkö Karhussa, viimeiset vuodet ryhmänjohtajana ja operatiivisena johtajana sekä kouluttajana. Kari on jäänyt Karhusta "eläkkeelle" 2016 kesällä.

Kari on kouluttanut Eurooppalaisia poliisin valmiusyksiköitä, valmiusyksikkö Karhua, poliisin vaativien tilanteiden (VATI) ryhmiä, Puolustusvoimia ja Rajavartiolaitosta.

Kari toimii tällä hetkellä kouluttajana poliisissa.  Karin koulutustyyli on leppoisan tehokasta.

Juha-Matti Huhta

KM
Juha-Matti Huhta

Juha-Matti on ihmisen fyysisen ja psyykkisen kokonaisuuden sekä yksilön oppimisen vankka asiantuntija. Juha-Matti on toiminut lähes koko operatiivisen virkauransa poliisin vaativissa kenttätehtävissä, poliisikoirapartiossa sekä vaativien tilanteiden erityisryhmässä sekä voimankäytön kouluttajana melkein kahden vuosikymmenen ajan.

Nykyisin Juha-Matti työskentelee komisariona  poliisiammattikorkeakoulussa opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Hän on poliisiorganisaation vastuukouluttaja- ja asiantuntija stressinhallinnassa. Tämän lisäksi hän opettaa voimankäytönkouluttajille mm. pedagogiikkaa ja didaktiikkaa. Juha-Matti on kasvatustieteen maisteri ja hän on jatko-opiskelijana kasvatustieteen tohtoriohjelmassa. Väitöskirjatutkimuksessaan Juha-Matti tutkii ja kehittää tilannetietoisuutta ja siihen liittyviä opetusmenetelmiä yksilön toiminnan ja turvallisuuden parantamiseksi.

Juha-Matti on kokenut opettaja ja kouluttaja. Hänen asiantunteva, jämäkkä ja samaan aikaan ystävällinen ja lempeä opetustapa mahdollistavat kuulijoiden ja koulutettavien heittäytymisen estoitta osaksi koulutustapahtumaa. Juha-Matin kanssa tapahtuu aitoa oppimista, eli pysyvää käyttäytymisen ja toiminnan muutosta ja yksilölliset stressinhallintataidot resonoivat positiivisesti myös koko työyhteisötasolla.

Petri Litmanen

MSc., Mind Coach®
Petri Litmanen

Petri on työskennellyt kahden vuosikymmenen ajan yritysmaailmassa, organisaatioiden kaikilla tasoilla. Vahva kokemus työntekijän ja esimiehen kommunikaatiosta, tiimityöstä ja yksilöllisten vahvuuksien löytämisestä, antavat käytännönläheistä perspektiiviä ihmistenvälisen toiminnan haasteisiin.

Petri on tietokirjailija, Mind Coach Certified Trainer, fysiikkavalmentaja ja teknologiaosaamisen johtamiseen erikoistunut tutkija, joka on perehtynyt erityisesti henkiseen paineeseen, ja päätöksenteossa ilmenevään stressiin.

Petri on ollut luomassa fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin palveluja, ja edesauttanut tuhansia oppimiskokemuksia. Virtausajattelun ja ketterän kehityksen tekniikoiden hyödyntäminen sekä stressoreiden haltuunotto, tuovat käytännönläheisyyttä mukaansatempaavaan ja innostavaan valmennukseen.

Tapahtumatuotanto

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

Tarvitsetko tapahtumaasi täydellisen valmiin tuotannon? Etsitkö järjestäjää, joka pystyy toimittamaan puhujat ja puitteet yleisötilaisuuteen. Me järjestämme kaiken kokoisia tapahtumia, tuotantoja ja tilaisuuksia korkeatasoisesti ja tarpeiden mukaan toteutettuna.
Image

OSKARI PALOMÄKI

Vastaavatuottaja
Petri Litmanen
"Luottamus ansaitaan teoilla, ei puheilla."

Oskarilla on miltei 3000 tapahtuman kokemus erilaisista tuotannoista ja sisältötehtävistä/moderoinneista.

Ura alkoi jäähallien massatapahtumista, YLE:n kautta valtakunnan mainoskanaville. Oskarilla on vankka visuaalinen näkemys siitä, miltä tapahtumien pitää näyttää ja tuntua.

”Tapahtuman koko ei ole merkittävä asia, vaan se millaisen tunnetilan kykenet luomaan yleisölle paikan päällä, ja minkälainen muistijälki jää kuuntelijoille.”

Hyvä tapahtuma koskettaa reaaliaikaisesti, mutta erinomainen tapahtuma muistetaan vielä vuosienkin kuluttua. Tämä on tapamme tehdä ja tuottaa. Meiltä on saatavilla myös tapahtumatekniikka, rakenteet ja kalusteet erilaisiin kokonaisuuksiin.

Katso lisää Burninghill-tapahtumatuotannon verkkosivuilta »

Samuli Mikkola

Mind Coach®
"Vaativassa päätöksentekoprosessissa pelko on ajettava syrjään, ja rationaalinen ajattelu pikaisesti johtamaan tilannetta."

Samuli on valmentamisen ja opettamisen ammattilainen, jonka kokemukset niin kamppailu-urheilun kuin poliisityön vaativasta maailmasta ovat innostaneet häntä itsensä kehittämiseen ja sitä kautta myös muiden kannustamiseen ja tukemiseen heidän tavoitteiden saavuttamisessa.

Samuli toimii Suomen Mentoritiimin valmentajatiimissä, koulutusaiheina: Stressinhallinta, henkinen suorituskyky ja itsensä johtaminen.

Samuli on toiminut poliisissa 18 vuotta, joista 10 vuotta poliisin valmiusyksikkö Karhussa. Valmiusyksikön operaattorin ja kouluttajan tehtävistä eläkkeelle Samuli jäi elokuussa 2014.  Tämän jälkeen tehtävät vaihtuivat opettajaksi ja koordinaattoriksi. Viimeiset neljä vuotta Samuli on opettanut alan oppilaitoksessa keskittyen voimankäytön opetukseen ja mm. siihen liittyvän stressinhallinta-metodin kehittämiseen.

Samuli on kouluttanut valmiusyksikkö Karhua, Puolustusvoimia, poliisin vaativien tilanteiden ryhmiä, voimankäytön kouluttajia kotimaassa (poliisi ja yksityinen turva-ala) sekä ulkomailla (poliisi), sekä eri urheilu- ja kamppailulaji seuroja kotimaassa.

Samuli toimii tällä hetkellä kouluttajana poliisin perustutkinto-opiskelijoille.

Keneltä sinä haluaisit oppia?

Paranna menestymisen mahdollisuuksia

Perustamme valmennuksemme pitkäaikaiseen kokemukseen ja tieteen tutkimusten tuloksiin. Valmennuksemme tähtää työyhteisöjen ja yksilöiden parempaan toimintakykyyn ja tehokkuuteen.

Toimintakyky paineen alla, tiimityö ja johtamistaidot, ovat ydinosaamistamme. Kasvu ja kehittyminen tapahtuvat intensiivisen tekemisen, vahvojen tunnetilojen sekä haasteiden kohtaamisen kautta. Jokainen valmennustapahtuma on meille ainutlaatuinen. Siksi pyrimme luomaan osallistujille vahvan henkilökohtaisen kokemuksen.

Tärkeintä meille on asiakkaan saama konkreettinen hyöty pitkällä aikavälillä. Työyhteisön valmennuskonseptimme pureutuu moniulotteisesti itsensä johtamiseen, henkiseen suorituskykyyn, vuorovaikutustaitoihin, tiimityöhön ja johtamisen käytänteisiin.

Harri Gustafsberg ja stressinhallinnan, resilienssikyvyn sekä päätöksenteon ammattivalmentajat tarjoavat erillaisia valmennuskokonaisuuksia yrityksen tarpeen mukaan. Uskallamme luvata, että valmennuskonseptimme läpikäyminen parantaa menestymisen mahdollisuuksia merkittävästi.

Kysy lisää valmennuksesta

Haluatako oppia omalla ajallasi?

Kehitä stressinhallintaa ja resilienssikykyä

Haluatko oppia stressinhallintaa ja kehittää resilienssikykyä omalla ajallasi? Ursus stressinhallinta- ja resilienssivalmennus on ainutlaatuinen verkkovalmennus. Voit aloittaa 8 viikon valmennusmatkan jo tänään.
Tutustu lisää ja tule mukaan